Show more

Dnešní noční můra - byl jsem členem Zemědělské komory a platil členské příspěvky.

Mozku, kam na to chodíš? Nepomohly by nějaké drogy?
2 replies 0 retweets 13 likes

Snad si tu nikdo nemyslel, že když si zaplatíte Apple za počítač, tak je váš a můžete si s ním dělat, co chcete?

phoronix.com/scan.php?page=new

Pamatuj, jak dopad
ten pátý listopad,
kdy byl Fawkes s prachem jat.

Nemám strach žádný,
že by ten den zrádný
zapomenut měl být snad.

"Někteří korýši halt žijí na souši a dělají med."

Profesor Zrzavý a radosti kladistiky.

Experimentální paelontologie - nejrychleji odhnívají evoluční novinky.

Klatě!

Možná jsem trochu nedospalý, když za vydaný nápoj nápojovému automatu poděkuji.

"Vytáhnout flashku z USB bez kliknutí na 'Vyjmout zařízení' je poslední životní riziko, co nám zbývá."
Prozměnu profesor Zrzavý

"Proteozoikum, zhruba dvě miliardy let před Kristem." Profesor Zrzavý perlí

satai boosted

Proč vlastně nedostane 28. 10. in memoriam státní vyznamenní Eduard Anatolijevič Chil?

youtube.com/watch?v=oavMtUWDBT

Proč chodí violisti neradi na hřbitov?
Protože je tam moc křížků.

Hoare: How did software get so reliable without proof?

Hezký vhled hlavně v části o overengineeringu.

gwern.net/docs/math/1996-hoare

Sací kloboučky se zabudovanými průtokoměry.

Julie objevila díru na trhu.

Show more
Mathstodon

A Mastodon instance for maths people. The kind of people who make \(\pi z^2 \times a\) jokes.

Use \( and \) for inline LaTeX, and \[ and \] for display mode.